Muziektherapie
Muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden teneinde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.

(Beroepsprofiel van de muziektherapeut, NVvMT, 2009)

Muziektherapie is geschikt voor mensen in alle leeftijdscategorien. Om voor muziektherapie in aanmerking te komen hoef je niet muzikaal te zijn, geen kennis van muziek te hebben. Ook hoef je geen instrument kunnen bespelen.

Behandeldoelen kunnen o.m. zijn:

  • uiten en exploreren van emoties, omgaan met eigen emoties en de emoties van anderen
  • leren bewaken van eigen grenzen
  • leren aanvoelen van de grenzen van anderen
  • versterken van het zelfvertrouwen
  • leren omgaan met problemen en onverwachte situaties
  • vergroten van de concentratieboog
  • werken aan de grove en fijne motoriek
  • ontwikkelen en/of verbeteren van het spreken
  • versterken van de autonomie
  • verbeteren van de sociale vaardigheden